Tarife Grubu Tanımları

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nca 11/02/2016 tarih 32841861-100 E. 7244 sayılı yazı ekinde belirtilen tarife tanımlarına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Elektrik faturasındaki tarife tanımları nedeniyle müşterilerimizde kafa karışıklığına sebep olmaması ve faturaların fatura modülü üzerinden rahat bir şekilde kontrol edilebilmesi için belirtilen yazı ekinde bulunan ve fatura kontrol modülünde birebir karşılıkları bulunan tarife tanımlarının kullanılması gerekmektedir.

Müşteri Segmenti

Yıllık Tüketim Miktarı

Tarife Tipi

Açıklama

Serbest Olmayan Tüketiciler

1.400 kWh altı

Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)

Yukarıda belirtilen Tarife Grupları için, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir.
Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına http://epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Düşük Tüketimli)

7.000.000 kWh altı

Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)

Yukarıda belirtilen Tarife Grupları için, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir.
Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına http://epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Yüksek Tüketimli)

7.000.000 kWh üstü

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

1 Ocak 2020 itibarıyla, yıllık 7 milyon kWh ve üstü tüketen “Mesken” abone grubu dışındaki tüm tesisatlar için EPDK tarafından belirlenen tarifedir. Son Kaynak Tedarik Tarifesi, (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda; ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden yapılır. Ayrıntılı bilgiye http://epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-15589/son-kaynak-tedarik-tarifesi adresinden ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu