Tarife Tabloları

Elektrik Tarifeleri

Müşteri Hizmetleri

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetler Yönetmeliği kapsamında, serbest olmayan tüketiciler ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için sunulan tarifelerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Müşteri Segmenti Yıllık Tüketim Miktari Tarife Tipi Açıklama
Serbest Olmayan Tüketiciler 1.100 kWh /yıl altı Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)

Yukarıda belirtilen Tarife Grupları için, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir.

Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Düşük Tüketimli) Mesken: 50.000.000 kWh/yıl ve altı
Tarımsal Faaliyetler (Tarımsal Sulama): 7.000.000 kWh/yıl ve altı
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Ticarethane): 1.000.000 kWh/yıl ve altı
Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)

Yukarıda belirtilen Tarife Grupları için, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari ulaşabilirsiniz.

Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Yüksek Tüketimli) Mesken: 50.000.000 kWh/yıl ve üstü
Tarımsal Faaliyetler (Tarımsal Sulama): 7.000.000 kWh/yıl ve üstü
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Ticarethane): 1.000.000 kWh/yıl ve üstü
Son Kaynak Tedarik Tarifesi

31 Mart 2021 itibarıyla, yıllık 50 milyon kWh ve üstü tüketen ‘Mesken’, yıllık 7 milyon kWh ve üstü tüketen 'Tarımsal Faaliyetler' (Tarımsal Sulama), yıllık 1 milyon kWh ve üstü tüketen Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Ticarethane) abone grupları için EPDK tarafından belirlenen tarifedir.Son Kaynak Tedarik Tarifesi, (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda; ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden yapılır. Ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.