Entegre Yönetim Sistemleri

Yönetim Taahhüdü

Türkiye’nin ilk entegre enerji şirketi Aydem Enerji’nin tüketiciye dokunan grup şirketi Aydem ve Gediz Perakende olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumumuzun hayatlarının her alanına dokunabilmek, inovatif yaklaşımlarla çözüm üretebilmek için sorumluluk bilinciyle çalışıyor, sektöre öncülük edecek, fark yaratan sürdürülebilir projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. İş modellerimizi topluma hizmet sorumluluğu bilinciyle oluşturuyor ve tüm paydaşlarımızı da bu doğrultuda yönlendirip merkezimize alarak iş birliklerimizi gerçekleştiriyoruz.

Aydem ve Gediz Perakende olarak en büyük önceliğimiz; risk ve şirket yönetimimizde en yüksek standartları sağlayarak, tüm çalışanlarımıza sağlıklı, güvenilir bir çalışma ortamı sunmak ve kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerimizde çevre bilinciyle hareket etmektir. Bu doğrultuda; kurum içi ve kurum dışı tüm faaliyetlerimizde insanı, çevreyi ve sürdürülebilir işletim sistemini merkeze alan anlayışımız ve değerlerimiz doğrultusunda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenlik alanlarındaki sorumluluklarımızı tüm iş stratejilerimize entegre ederek sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlediğimiz hedef ve politikaları gerçekleştirmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi’nde belirtilen gereksinimleri etkin bir şekilde yerine getiriyoruz. Sistemin sürekli geliştirilmesiyle sürdürülebilirliğini devam ettirmek en önemli ilkelerimiz arasındadır. Entegre Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde; mevzuatın ve yasal şartların önemini çalışanlarımıza aktararak, çalışanlarımızı Entegre Yönetim Sistemi uygulamaları hakkında bilinçlendiriyor ve çalışanlarımızın gelişimlerini destekliyoruz.

Aydem ve Gediz Perakende olarak, tüm iş süreçlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir şirket olmak, kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarımızın yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen kişiler haline gelmelerini sağlamak, takım çalışması ile kalite düzeyini sürekli yükseltmek hedefiyle kalite politikalarımızı sürdürüyoruz.

Entegre Yönetim Sistemi gereksinimlerini iş stratejilerimizde en etkin şekilde gerçekleştirebilmek için şirketimiz;

⦁ Entegre Yönetim Sistemi sürekliliğinin sağlanmasını şirket çalışanları ve bundan sonraki stratejik gelişme planları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder.

⦁ Şirketimiz genelinde Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimler ve alt yapı yatırımlarını sağlayarak sürekli iyileştirme, süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünce kullanımını destekleyerek teşvik eder.

⦁ Yönetim kademelerindeki yöneticiler, Entegre Yönetim Sistemi konusunda birimlerinde bulunan çalışana sorumluluk verme ve destek olma konularında liderlik eder.

⦁ Yürürlüğe girmiş ve uygulanmakta olan Entegre Yönetim Sistemi’ne hem şirket içinde hem de şirket dışında uyulması için gerekli temelleri sağlar ve çalışanların farkındalığını artırarak, yaygınlaştırılması için gerekli tüm desteği verir.

⦁ Sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı, sistemin verimli bir şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmeyi ve sistemi sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürür.