Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunması nedeni ile tedarikçisini seçme ve indirimli elektrik alma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.
Gediz Elektrik tarafından sağlanan indirimden faydalanarak elektrik giderlerinde tasarruf elde edebilirsiniz. Faturalarınıza yansıyan enerji maliyetlerindeki indirim sayesinde sektörünüzde daha rekabetçi bir konuma gelebilir ve daha kaliteli hizmet alabilirsiniz.
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği uyarınca elektrik tüketiminiz yıllık 2400 kWh (aylık ortalama 80 TL) ve üzerinde ise Türkiye'nin neresinde olursanız olun enerjinizi Gediz'den temin edebilirsiniz.
İkili Anlaşma yapılmak istenen tüketim noktasına ait tesisat numarası, nüfus cüzdanı aslı, ticarethane müşterileri için de vergi levhası ve imza sirküleri gereklidir.
İndirim, elektrik birim fiyatına uygulanmaktadır. Elektrik faturanızın içinde kamu tarafından belirlenen diğer fiyat bileşenleri bulunmaktadır. KDV (Katma Değer Vergisi), BTV (Belediye Tüketim Vergisi), TRT Payı, Enerji Fonu, Dağıtım Bedeli gibi fatura bileşenlerinden sabit değerli olanlar, indirime dâhil edilmemektedir.
Sözleşme süresi içinde birim fiyat indirim avantajlarından yararlanabileceksiniz. Sözleşme süresi sona erdiğinde tarafların sonlandırma başvurusu olmaz ise sözleşme aynı şartlarda uygulanmaya devam edecek ve sözleşme indirim oranı devam eden sözleşme için sabit kalacaktır.
Elektrik tarifesine devlet tarafından herhangi bir zam yapılması durumunda, anlaşma şekline göre hareket edilir. “Sabit İndirim Oranı” ile anlaşma yapmışsanız, aynı indirim oranıyla elektrik kullanmaya devam edersiniz. “Sabit Fiyat Anlaşması” yapmış olan müşterilerimiz, tarife fiyat değişikliklerinden etkilenmez. Tarifede zam ya da indirim olması hâlinde aynı fiyattan elektrik kullanmaya devam edilir.
Serbest tüketici olmak bir zorunluluk değildir. Müşteri serbest tüketici olmak istemiyorsa, faturaları ulusal tarife birim fiyatları üzerinden faturalandırılır.
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 20. Madde’ ye göre: Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler ile ikili anlaşma yapılmaktadır.
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre, belirli süreli ikili anlaşmaların taahhüdü en fazla iki yıldır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52’nci maddesi uyarınca belirli süreli ikili anlaşmada, anlaşmanın belirlenen sürenin sonunda feshedilmediği takdirde yenilenmiş sayılacağına ilişkin hüküm öngörülebilmektedir. Ancak yenilenmiş sayılan dönem de dâhil olmak üzere, belirli süreli ikili anlaşmanın süresi iki yılı aşamamaktadır. İki yılın sonunda taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmeyen ikili anlaşma, aynı koşullarda ve aynı bedelle belirsiz süreli anlaşmaya dönüşmektedir.
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre tedarikçi, öngördüğü bedel değişikliğini açık bir biçimde tüketiciye yazılı bir biçimde bildirmekle yükümlü olup söz konusu bildirimde, tüketicinin değiştirilecek olan bedeli kabul etmediği takdirde anlaşmayı her zaman feshetme hakkına sahip olduğunun belirtilmesi de zorunludur.
Gediz ile İkili Anlaşma Sözleşmesi imzalamanız durumunda faturanız Gediz tarafından düzenlenecek ve anlaşmanız dâhilinde belirtilen fiyatlar ile ödeme koşulları geçerli olacaktır. Ödemelerinizi de Gediz’ in ödeme kanallarını kullanarak gerçekleştirebileceksiniz.
Abone numaranız ile birlikte kimlik belgeniz ve güvence bedeli iadenizin yapılabilmesi için IBAN numarası ile bizzat ya da varsa vekilinin vekâleti ve kimlik belgesi ile başvuruda bulunabilirsiniz. Tüzel kişiliklerde ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir belge, imza sirküleri, vekâletname, kamu kurumları için kurum tarafından yazılan yetki belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Mevcut sözleşme sona erdikten sonra mevcut tedarikçi ile ya da farklı bir tedarikçi ile yeni bir anlaşma imzalanabilir. Fakat ikili anlaşma herhangi bir nedenle sona erdikten sonra, farklı bir tedarikçi ile ikili anlaşma imzalanmamışsa; tedarikçi portföyünden düştüğü tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde bölgede görevli perakende şirketi ile 'Perakende Satış Sözleşmesi' imzalanması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde bu sözleşmenin imzalanmaması durumunda elektrik enerjisi kesilir.
İlgili işlem, Şirketimiz tarafından aynı gün içerisinde ilgili dağıtım şirketine bildirilir ve dağıtım şirketi tarafından 3 iş günü içerisinde söz konusu adresin enerji kesimi yapılır. Şirketimiz tarafından 5 iş günü içerisinde güvence bedeli iadesi yapılarak abonelik iptal işlemi sonuçlandırılır.
Adınıza düzenlenmiş elektrik faturası üzerinde yer alan "Tesisat No" bölümünden veya 0850 800 0186 numaralı Çözüm Merkezimizi arayarak tesisat numaranızı öğrenebilirsiniz.
Size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezi veya web sitemiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz.
Size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezi veya web sitemiz aracılığı ile bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Geliştirmeye devam ettiği hizmetlerine bir yenisini ekleyen Gediz, siz değerli müşterilerine elektrik faturalarını kredi kartı aracılığı ile ödeme imkânı sunmaya başlamıştır. İzmir ve Manisa illerindeki müşterilerimiz, güncel veya ödenmemiş geçmiş dönem elektrik fatura ödemelerini kredi kartlarına 2 ile 9 aya varan taksitlendirmeyle yapabileceklerdir. Akbank (Axess Card), Denizbank (Bonus Card), İş Bankası (Maximum Card), Garanti Bankası (Bonus Card) ve Yapı Kredi Bankası (World Card) ile yapılan anlaşmalar kapsamında elektrik tüketimi fatura ödemelerinde tek çekim imkânı henüz sunulamamaktadır. Taksitli fatura ödemelerinden doğabilecek vade farkı, ilgili bankalar tarafından belirlenmekte ve müşteriye yansıtılmaktadır.
Tesisat numaranızı ve sayacın üzerindeki endeksleri belirterek Çözüm Merkezimiz veya Müşteri İlişkileri Merkezlerimizden kayıt oluşturabilirsiniz.
İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraz, görevli tedarik şirketi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.
Elektrik Piyasasında serbestleşme ve özelleştirme süreçleri, 2001 senesinde yapılan düzenlemeler ile başlamıştır. Bu tarihe kadar devletin belirlediği fiyatlardan satılan ve kamu mekanizmalarının direkt iştiraki ile yönetilen sektör, farklı elektrik tedarik firmalarına kapılarını açmıştır. Tek bir kurum üzerinden satılan elektriğin, birden fazla tedarikçi firma tarafından müşterilere satılabilir hâle gelmesiyle piyasada rekabet ortamının önü açılmıştır. Mevcut piyasa koşullarında elektrik tedarik firmaları, müşterilerine sattıkları elektriği farklı kanallardan tedarik etmektedirler. Özel teşebbüse ait santraller, spot elektrik piyasaları, diğer tedarikçi firmalar ve yurt dışı tedarik firmaları gibi farklı kaynaklardan daha uygun fiyatlara elektrik temin edilebilmektedir. Bu sayede elektrik maliyetinin düşmesi ile temin edilen elektrik, son tüketicilere daha uygun fiyatlar ve kampanyalar ile ulaştırılabilmektedir.
Devir alınacak tüketim noktasında aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunmaması durumunda: -Nüfus cüzdanı ve DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) poliçesi beyanı ile beraber kiracı iseniz mal sahibi TCKN bilgisi, Devir alınacak tüketim noktasında aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunması durumunda: -Nüfus cüzdanı ve DASK poliçesi beyanı ile beraber kiracı iseniz mal sahibi TCKN bilgisi ve söz konusu tüketim noktasının kullanım hakkına sahip olduğunu gösterir belgeler ile (devir alınacak tüketim noktasında ikâmet ediliyorsa belge sunmaksızın web sorgulamasıyla) işlem yapılır.
Ait olduğunuz müşteri grubu seçimine göre gerekli evrak bilgilerine http://www.gediz.com/tr/AbonelikHizmetleri linkinden ulaşabilirsiniz.
Tüm sözleşme başvuruları için güvence bedeli, açma-kesme bedeli ve damga vergisi alınmaktadır.
Şirketimiz ile perakende satış sözleşmesi imzalayan müşterinin Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 16. Maddesine istinaden, imar yerleşim alanında 2 gün içerisinde, imar yerleşim alanı dışında 3 gün içerisinde, elektrik enerjisi bağlanarak tüketici tarafından kullanımı başlar.
Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 32 gereğince elektrik aboneliği sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.
Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen ve EPDK kurul onayı ile yürürlüğe giren birim bedel üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.
Mesken abone grubu dışında kalan müşteriler, güvence bedeli olarak nakit yerine bankalardan alacakları süresiz kati (kesin) teminat mektubu veya ‘Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ ile gerçekleştirebilirler.
Güvence bedeli iadesi başvurunuzu size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize gidip matbu dilekçemizi doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarını ödemesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, talep tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. Güvence bedeliniz başvuru esnasında beyan edeceğiniz IBAN numarasıyla belirlenen sürede hesabınıza yatırılacaktır. Ticarethaneler için ise ‘Fark Faturası’ alınmaktadır. Mükellef olma durumuna göre vergi mükellefi müşterilerden abonelik tarihinde yatırılan güvence bedeli ile iade edilecek güvence bedeli arasındaki fark kadar %0 KDV‘li fark faturası kesmesi talep edilir. Vergi mükellefi olmayan müşterilere, abonelik tarihinde yatırılan güvence bedeli ile iade edilecek güvence bedeli arasındaki fark kadar ‘Gider Pusulası’ düzenlenir. Söz konusu belgelerde müşteri imzası bulunması zorunludur.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11'inci maddesinde “Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Taşınmaz mal üzerinde müstakilen mesken olarak inşa edilmiş binalar ile birlikte 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamında tesis edilen kat mülkiyetine veya kat irtifakına konu meskenlerin elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), zorunlu deprem sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz.” hükümleri gereği yasal uygulama kapsamında DASK zorunluluğu bulunmaktadır.
Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.
Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisine farklı fiyat olarak uygulanan tarifedir. Bu tarife kapsamındaki abonelerin faturaları, belirlenen zaman dilimlerindeki tüketimleri ile bu zaman dilimlerinin fiyatları dikkate alınarak düzenlenir. Elektrik tüketiminizin, günün 06:00-17:00, 17:00-22:00, 22:00-06:00 zaman aralıklarında, 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tarifedir.
Tek zamanlı ve çok zamanlı tarifelerden yararlanmak için en yakın Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’ne başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin çok zamanlı tarifeden yararlanabilmek için bu özelliğe sahip sayaç temin etmesi gerekmektedir. Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapmaktadır. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.
Çok zamanlı tarife, günün 06:00-17:00, 17:00-22:00, 22:00-06:00 zaman aralıklarında 3 farklı birim fiyat üzerinden hesaplanır. Gündüz tarifesinde (06:00 – 17:00 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli tek zamanlı tarifesine oranla yaklaşık aynı iken, (17:00 – 22:00 saatleri arasında) tüketilen puant tarifesinde enerji bedeli değişerek tek zamanlıya oranla iki kat ve üzeri birim fiyatı uygulanmaktadır. Gece tarifesinde ise (22:00 – 06:00 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli gündüz tarifesine oranla yarısından daha az ya da yarısına eşit şekilde birim fiyatlandırması ile hesaplanmaktadır. 17:00 – 22:00 saatleri arasında tüketiminizin minimum seviyeye indirildiği ve diğer saatlerde yapacağınız tüketimleri mümkün olduğu kadar 22:00 – 06:00 saatleri arasında yapabildiğiniz sürece en yüksek tasarrufu yapma imkânınız olacaktır.
Elektrik birim fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından her üç ayda bir belirlenen ve tüm abone gruplarına uygulanmakta olan vergi ve fonlar hariç tüketiciye yansıyan birim fiyatlarıdır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve tüm abone gruplarına ait elektrik birim fiyatlarını öğrenmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi web sitesi olan http://www.epdk.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ülke genelinde elektriğin satış fiyatı aynı olup, şirketimizin (Serbest Tüketici olma hakkı kazanmış tüketiciler hariç) elektrik fiyatlarına zam veya indirim yapma yetkisi yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bütün Türkiye’de uygulanmak üzere onaylanan ulusal tarife bölgemizde de uygulanmaktadır.
Abone numaranız ile birlikte, kimlik belgeniz ve güvence bedeli iadenizin yapılabilmesi için IBAN numarası ile bizzat ya da varsa vekilinin vekâleti ve kimlik belgesi ile başvuruda bulunabilirsiniz. Tüzel kişiliklerde ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir belge, imza sirküleri, vekâletname kamu kurumları için kurum tarafından yazılan yetki belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.
İlgili işlem, Şirketimiz tarafından aynı gün içerisinde ilgili dağıtım şirketine bildirilir ve dağıtım şirketi tarafından 3 iş günü içerisinde söz konusu adreste enerji kesimi yapılır. Şirketimiz tarafından 5 iş günü içerisinde güvence bedeli iadesi yapılarak abonelik iptal işlemi sonuçlandırılır.
Taşınma durumunda yapılacak ilk işlem, gerekli bilgiler ile başvuruda bulanarak kullanım yapılacak tüketim noktası için abonelik sonlandırma işlemini gerçekleştirebileceğiniz size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimizi ziyaret etmek olmalıdır. Sözleşmenin sonlandırılması ile taşınılmak istenen tüketim noktası için yeni bir Perakende Satış Sözleşmesi imzalanarak abonelik işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesinin imzalanması hâlinde yapılan başvurular, başvuru tarihini izleyen 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İkâmet edilen adresten başka bir adrese taşınılması durumunda ise sözleşmenin sona erdirilmesinin talep edildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde gerekli işlemler tamamlanır ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesilir. İlgili abonelik için, güvence bedeli tutarı 5 iş günü içerisinde iade edilerek işlem tamamlanır.
Şehit aileleri (eş, çocuk, ana, baba) ve muharip/malul gazinin kendisi ile vefat etmiş ise dul eşi, şehit ailesi ve gaziler için yapılmakta olan indiriminden yararlanır. Şehit indiriminden faydalanmak için: 2330,3713 veya 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerin aileleri için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize başvuruda bulunulmalıdır. Gazi indiriminden faydalanmak için; 2847 sayılı kanunun mükerrer 1. Maddesinde tanımlı muharip/malul gaziler (gazi vefat etmiş ise dul eşi) için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize başvuruda bulunulmalıdır.
Arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişim kurabilirsiniz. Bölgemizin görevli kurumu ile iletişime geçmek için 0850 800 0 186 ‘yı arayabilirsiniz.
3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır. Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.
Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptali yapılamaz. Sözleşme iptali ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onaylı vekâletname ile) başvurusu ile yapılabilir.
İlgili mevzuat ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, bir sonraki faturada müşteriye elektrik borcunun ödenmesi için bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü sonuna kadar ödenmez ise ilgili mevzuat hükümlerince müşterinin enerjisi kesilir. Müşterinin kullanım adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.
Borcunuzu web sitemizden tesisat numaranızı girip sorgulatabilir, Gediz Elektrik İletişim Merkezi 0850 800 0 186 numaralı telefonu arayarak sesli yanıt sisteminden tesisat numaranızı girerek güncel borç durumunuzu takip edebilir veya müşteri ilişki merkezlerimizde bulunan kiosklarımızdan öğrenebilirsiniz.
Size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize tesisat numaranız ile başvuru yapabilirsiniz.
Faturanızın tarafınıza ulaşmaması okuma esnasında yaşanan teknik arızalar veya sayaca ulaşılamaması, hatalı abonelik veya sayacınızın arızalı olmasından kaynaklanabilir.
İcralık olan borçlarınızı Müşteri İlişkileri Merkezlerimizden öğrenebilir, ödeyebilir ve takip edebilirsiniz.
Engellilere yönelik indirimimiz bulunmamaktadır. Ancak tüketimleri 2000 kWh geçmesi durumunda serbest tüketici olarak indirimden yararlanabileceklerdir.
Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise söz konusu kullanıcının şirketimizle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Perakende Satış Sözleşmesi kapsamında tüketici faturalarında aşağıda bulunmakta olan hususlara yer verilir: a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, tüketici ve/veya abone numarası, abone grubu, b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları, c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri, ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı, d) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri, e) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuat kapsamında faturalarda yer alması öngörülen diğer bedelleri, f) Vergi, yasal kesinti ve borçlar, g) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve merkezleri, h) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri, ı) Görevli tedarik şirketi ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek dağıtım şirketinin telefon numarası, i) Günlük enerji tüketim ortalaması, j) Bir sonraki okuma dönemi, k) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak, l) Kesme-Bağlama bedeli, m) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim miktarları, n) Bulunması halinde otomatik ödeme talimatı bilgisi, o) Tekil kod. - Tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimi veya faturalarda; tüketicinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici ya da serbest olmayan tüketici sınıflarından hangisine girdiğine ilişkin bilgiye ve tekil koda yer verilmesi zorunludur. - İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilerden belirli bir süre elektrik satın alacağını taahhüt edenlere gönderilecek ödeme bildirimi veya faturalarda taahhüdün süresi, sürenin kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bulunması zorunludur.
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 32. maddesine istinaden aşağıdaki durumlar usulsüz enerji kullanımı olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin: a) Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi, b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi, c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi, ç) İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması, d) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi, e) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak on beş gün içerisinde bildirmemesi, f) Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, g) Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması, ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için bu Yönetmelik kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması, hâllerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.
Gediz ile Elektrik Satış Sözleşmesi yapılır. Gerekli evraklar temin edilir. ( İkili Anlaşma Sözleşmesi, Kayıt Formu, Kimlik ve Vergi Levhası fotokopisi) Gediz tarafından EPİAŞ'a gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirilir. (Söz konusu işlem, belgelerinizin gönderilmesi işlemidir.) Geçiş işlemlerinin EPİAŞ tarafından onaylanma sürecine girilir. (Ayın 6. gününden ay sonuna kadar geçen 3 haftalık sürede, tebliğe uygun sayacı olan ve serbest tüketici limitini aşan müşterilerin geçiş işlemleri onaylanır.) EPİAŞ'ın onayı sonrasında, indirimli elektrik tedariki ve Gediz tarafından faturalandırma başlar.