Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Gediz Elektrik, faaliyette bulunduğu bölgede yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasında kurumsal sorumluluk kavramının bilinciyle hareket eden ve daha iyi bir çevre ve toplum için katkı sağlayan çalışmalarını hayata geçirmektedir. Kurumsal faaliyetlerinin öncelikli öznelerini insan ve doğa olarak benimseyen Gediz Elektrik, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunmak ve gelecek nesillere temiz bir doğa ile en büyük mirası bırakmak için Aydem Orman projesini hayata geçirmiştir. Topluma hizmet etkinlikleri bünyesinde ağaçlandırma ve yeni orman alanları kazanımı ilkesini benimseyerek; 2013 yılında İzmir Manisa Karayolu arasında Karakoca Köyü yakınlarında geniş bir alanda çıkan yangının verdiği hasarı telafi için genç fidanlar dikilerek ormana tekrar hayat verilmiştir.

Gediz Elektrik, geleceğin en önemli konularından biri olan enerji verimliliği hakkında farkındalık artıracak çalışmalarına hız vermektedir. İlkokul öğrencilerinde ve kamuoyunda enerji tasarrufu farkındalığı yaratmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla enerji tasarrufu konusunda “Hayatımız Enerji” adındaki sosyal sorumluluk projemiz başarıyla gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında çocuklara boyama kitapları dağıtılmış ve tiyatro oyunları düzenlenmiştir. 

Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı) kurumumuz aracılığı ile destek çalışmaları düzenlenmiş, bu bağlamda belirli MİM noktalarımıza bağış kutuları yerleştirilmiştir. 

Toplumsal faydayı kritik bir başarı faktörü olarak gören Gediz, çevresine yönelik etik ve duyarlı yaklaşımlar sergilemeyi ve bu yaklaşımları geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda, sürdürülebilirliği temel alarak şirketin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda toplumsal ihtiyaçlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk proje çalışmalarını sürdürmektedir. 

Gediz Elektrik, elektrik enerjisini büyük oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek müşterilerine sunmaktadır. Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ’nin sunduğu temiz enerjiyi tercih eden bölgenin en prestijli şirketlerine temiz enerji sertifikası verilmektedir. Ürettiği çevre dostu enerjiyle ülke ekonomisine artı değer sağlayan Bereket Enerji Şirketler Grubu iştiraki olan Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, en kaliteli hizmeti eksiksiz biçimde sunmaya çalışırken, müşterilerine kullandırdığı elektrik enerjisinin tedariğini de yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya özen göstermektedir.